Athlos Training Center

Política de privacitat

De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999 i el Reglament Europeu 679/2016 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, Athlos Training Center  se cenyeix a la nova llei de protecció de dades que va entrar en vigor el dia 25 de maig de 2018.

Vostè queda informat / a que les seves dades personals passaran a formar part d'un Fitxer titularitat de Athlos Training Center amb X6583696S degudament inscrits en el Registre de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, amb la finalitat de prestar serveis d'ajuda i assessorament als associats, gestió dels socis, aportacions i donacions, campanyes i altres accions, així com informar de les activitats promogudes per l'associació.

Les dades proporcionades no seran comunicades a tercers, llevat als professionals o col·laboradors de Athlos Training Center a les entitats col·laboradores, a la federació d'associacions espanyoles i a la federació internacional així com els estaments oficials que per llei exigeixin la cessió. De no facilitar les dades sol·licitades en el present formulari, no serà possible la seva inscripció com a soci d'aquesta entitat. Se l'informa dels seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició que podrà exercir dirigint-se a Athlos Training Center, Plaça Doctor Pila, nª 2, local 4 a Sant Cugat de Vallès, Espanya info@athlostc.com , mitjans de contacte a través dels quals se li facilitarà de forma totalment gratuïta pel personal de l'associació, imprès tipus a omplir amb aquesta finalitat, i a què així mateix haurà d'adjuntar Fotocòpia de l'DNI de la titular de les dades, o document acreditatiu si actua com a representant de l'titular de les dades.